104-0473_IMG

Vakuum suglåda för plockning av ett skikt brädor och nedläggning en bräda i sänder till ett stapelmagasin. Suglådan är direktmonterad till en robot.

Tillbaka