111-1194_IMG

Vagnmagasinet är ett system för hantering av tomma virkesvagnar i anslutning till torkanläggning.

Utrustningen består av 6 st frekvensstyrda kedjetransportörer med plats för 5 vagnpaket/transportör. Ett vagnpaket är tre stycken vagnar staplade på varandra.

Truckförarna startar pålastning via radiostyrning.

Tillbaka