dunnagestickerstacker

Truckströläggaren tar emot truckströn i ett magasin. Den separerar och lägger ned truckströ på virkespaket under dess längdtransport.

Tillbaka