Transportörsystem

Ett transportörsystem med manuella stationer för uppläggning av livsmedel. Överliggande bandtransportör matar fram skivade livsmedelsprodukter från en ”slicer”. Därefter sker en manuell uppläggning på brickor och invägning. Den upplagda produkten matas vidare via underliggande plastkedjebana till ett rundmatningsbord för mellanpackning.

Tillbaka