robotcell

Installationen består av två stycken omställningsbara fixturer (via robot) för fasthållning av båtskrov samt en robot på åkbana med verktygsväxlare till tre huvudverktyg: spindelmotor, falsverktyg och gripverktyg. Spindelmotorn växlar mellan fem stycken pinnfräsar i olika storlekar.
Operatören lyfter in ett båtskrov i robotcellen med hjälp av en pelarsvängkran och lägger ner skrovet via styrpinnar på jiggarmarna. Vakuumkoppar håller fast skrovet mot jiggarmarna. Efter laddning säkerställs robotcellen med en knapptryckning och operatören går ut ur cellen och kvitterar på manöverpanelen. Roboten växlar in spindelmotorn och fräser ut rätt form på skrovhalvan samt gör diverse håltagningar för båtinredning. Efter fräsning växlar roboten till falsverktyget och rullbockar både aktern och kölen. Under tiden laddar operatören den andra robotcellen. När roboten är färdig går den automatiskt över till andra cellen och påbörjar bearbetningen.

Tillbaka