stickerreceiver

Strömottagaren tar emot torkströ, truckströ och bindströ.

Torkströ och truckströ matas via elevator och en medbringarbana fram till
avlastningläget. Underliggande ströhäckar matas fram med en kedjetransportör till första
fyllnadsläge. Sektioneringsknivar och ett bakre mothåll ger en fackindelning för bästa möjliga fyllnadsgrad i ströhäcken. Under tiden framtransport sker mellanlagras strö mot en uppfångare.

Elevatorns rasplan är utrustad med en fällklaff för utmatning bindströ. En
medbringartrumma matar bindströ till en uppsamlingsplats.

Tillbaka