ATT00395

Regelspikstationen består av automatisk in- och utmatning av virke. Automatisk sågning, frammatning och klamring av isolerskikt till väggreglar.

Tillbaka