kabelskalning

Denna maskin används för skalning av kabel i 6 storlekar RK95-RK400. Varje storlek har en separat plats och skallängden är mekaniskt ställbar. Maskinen betjänas av en operatör som manuellt för in kabeln mot anhållet för respektive kabelstorlek. Start av skalprocessen sker via en operatörspanel.

Tillbaka