kabelkapning

Stationen består av ett bobinlager och ett upplagsbord med styrrullar för respektive kabelstorlek samt matarverk, kapsåg och utmatare. På operatörspanelen inväljs antal och kaplängd. Operatören för in rätt kabeldimension i matarverket som automatiskt frammatar en och en kabel till kapsågen.
Utmataren matar ut kabeln från kapsågen till ett uppsamlingsbord.

Tillbaka