förpackn.linje

Från en ”slicer” faller lax skivor ned på en bandtransportör som matar dessa till en processvåg. Varje skiva vägs och de allra minsta sorteras ut. Efter sorteringen är det möjligt att vända runt skivorna 180 grader i samband med mönsterläggningen.
En brickmatare matar fram brickor en och en till ett medbringarband som positioneras vid läggningen. Efter läggningen kontrolleras vikten av en checkvåg. Godkända brickor matas direkt till vacuumpackningen och resterande i ett retursystem för manuell omläggning och därefter via checkvågen till vacuumpackningen.
Förpackningslinjen är tillverkad i rostfritt stål AISI 304 och övriga ingående delar är livsmedelsgodkända. Samtliga delar är byggda för en hög hygienisk standard och enkel rengöring.

– Automatisk packning av lax-skivor
– System för hantering av frusen fisk
– 240 skivor/min med 3 operatörer
– 150-500g konsumentförpackningar
– Automatisk vägning av varje skiva
– Automatisk mönsterläggning på bricka
– Öppen layout med tydlig processöverblick från operatörsplats

Tillbaka