111-1148_IMG

En robotbetjänad autokap med 2 st. sågklingor dia 400 mm symmetriskt ställbara 200-1250 mm. Via linjär sågning ändkapas 10 st. ämnen (T=10,8 mm) åt gången, staplade på varandra, med bredder från 68-105 mm. Ämnen matas in från pall, via gripdon och robot, till en uppriktning och därefter till kapsågen.

Tillbaka