114-1423_IMG

En robotbetjänad autobuffert mellan 2 st. parallella linjer. Ämnen L=200-1250 mm matas via en växlande transportör till en bandbana. En främre stopphake stoppar flödet av ämnen tills ett skikt uppnåtts. Roboten lyfter upp skiktet via ett vakuumok och automatlägger på pall eller i omvänd ordning lägger in ämnen från pall.

Tillbaka