Kabelkapningsstation

kabelkapning

Stationen består av ett bobinlager och ett upplagsbord med styrrullar för respektive kabelstorlek samt matarverk, kapsåg och utmatare. På operatörspanelen inväljs antal och kaplängd. Operatören för in rätt kabeldimension i matarverket som automatiskt frammatar en och en kabel till kapsågen.
Utmataren matar ut kabeln från kapsågen till ett uppsamlingsbord.

Tillbaka