Partner och problemlösare
vid
produktion och rationalisering
inom industrin